Mình Chơi RF 76k point AnhEm chỉ giúp mình cách pk chuẩn với mình ko rành RF lắm Thanks AnhEm