BQT MU Huyền Thoại nhận thấy cần thay đổi giới hạn reset cho cụm máy chủ Phục Hưng trong tháng 12/2017 để các bạn có thể reset thoải mái hơn, khẳng định được khả năng đua TOP của từng game thủ.
Cụ thể như sau:
  • Top 1 -> 6 reset tối đa 100 lần 1 ngày
  • Top 7 -> 15 reset tối đa 120 lần 1 ngày
  • Top 16 -> 40 reset tối đa 150 lần 1 ngày
  • Trên Top 40 reset tối đa 300 lần 1 ngày

Thứ 7 và chủ nhật được reset thêm 10 đến 50 lần tùy từng Top.

Lưu ý: Thay đổi giới hạn reset này chỉ áp dụng trong 1 tháng cho cụm máy chủ Phục Hưng mà không áp dụng cho các cụm máy chủ khác.

BQT MU Huyền Thoại