Cuối cùng thì sự kiện Đua Top THÁNG 2 đã đến hồi kết thúc và BQT rất vui mừng được thông báo những nhân vật thắng cuộc sau đây:
Click image for larger version. 

Name:	2017-03-01_102751.jpg 
Views:	189 
Size:	34.8 KB 
ID:	1797


Các bạn sẽ nhận được giải thưởng như sau:

TOP
Giải thưởng
TOP 1 1 Wing3 +13 +Full EX +Luck +Op28 ( Tùy chọn Chủng tộc)
Top 2 1 Wing 3 +11 +2 dòng EX +Luck +Op20
Top 3 200.000 VND tiền trong tài khoản game.
4 - 5 100.000 VND tiền trong tài khoản game.

Chú ý:

  • Để nhận thưởng vui lòng chat trực tiếp với GM qua chức năng vChat để chọn đồ muốn nhận theo chủng tộc.
  • Tiền thưởng tài khoản game sẽ được chuyển ngay khi có thông báo này.