Như đã thông báo về sự kiện tại đây: http://diendan.muhuyenthoai.com/show...1664#post31664

Phần thưởng là 300 viên Ngọc Hỗn Nguyên được chia đều cho những người thắng cuộc.

Sau đây BQT xin chúc mừng những nhân vật đã sống sót đến khi kết thúc sự kiện và nhận được Vzen/Cre trong ngân hàng:  • DKN01
  • MaTumBaMan
  • NickEft
  • OpTimusIS
  • PeThuy
  • sdadsawqes
  • TieuLog
  • Trambaby
  • VuDuyAnh
  • XxAnhThuxXPhần thưởng sẽ được trao ngay khi có thông báo này.
Chúc các bạn chơi game vui vẻ!