Cuối cùng thì sự kiện Đua Top THÁNG 10 đã đến hồi kết thúc và BQT rất vui mừng được thông báo những nhân vật thắng cuộc sau đây:
Click image for larger version. 

Name:	2016-11-01_092856.jpg 
Views:	158 
Size:	33.9 KB 
ID:	1719


Các bạn sẽ nhận được giải thưởng như sau:

TOP
Giải thưởng
TOP 1 3 Xiên hạt cấp 43 Xiên hạt socket cấp 3 các loại.
Top 2 1 Xiên hạt cấp 4 và 2 Xiên hạt socket cấp 3 các loại.
Top 3 200.000 VND tiền trong tài khoản game.
4 - 5 100.000 VND tiền trong tài khoản game.

Chú ý:

  • Để nhận thưởng vui lòng chat trực tiếp với GM qua chức năng vChat để chọn đồ muốn nhận theo chủng tộc.
  • Tiền thưởng tài khoản game sẽ được chuyển ngay khi có thông báo này.