Cuối cùng thì sự kiện Đua Top THÁNG 9 đã đến hồi kết thúc và BQT rất vui mừng được thông báo những nhân vật thắng cuộc sau đây:
Click image for larger version. 

Name:	2016-10-01_002539.jpg 
Views:	150 
Size:	34.1 KB 
ID:	1690


Các bạn sẽ nhận được giải thưởng như sau:

TOP
Giải thưởng
TOP 1 1 Wing3 +15 +Full EX +Luck +Op28 hoặc 1.500.000 VND trong tk game
Top 2 1 Wing 3 +12 + 3 dòng EX +Luck +Op20 hoặc 700.000 VND trong tk game
Top 3 200.000 VND tiền trong tài khoản game.
4 - 5 100.000 VND tiền trong tài khoản game.

Chú ý:

  • Để nhận thưởng vui lòng chat trực tiếp với GM qua chức năng vChat để chọn đồ muốn nhận theo chủng tộc.
  • Tiền thưởng tài khoản game sẽ được chuyển ngay khi có thông báo này.