Cuối cùng thì sự kiện Đua Top THÁNG 5 đã đến hồi kết thúc và BQT rất vui mừng được thông báo những nhân vật thắng cuộc sau đây:
Click image for larger version. 

Name:	2016-06-01_002059.jpg 
Views:	256 
Size:	39.7 KB 
ID:	1362


Các bạn sẽ nhận được giải thưởng như sau:

TOP
Giải thưởng
TOP 1 2 Xiên hạt cấp 56 Xiên hạt socket cấp 4 các loại.
Top 2 4 Xiên hạt socket cấp 4 các loại.
Top 3 200.000 VND tiền trong tài khoản game.
4 - 5 100.000 VND tiền trong tài khoản game.

Chú ý:

  • Để nhận thưởng vui lòng chat trực tiếp với GM qua chức năng vChat để chọn đồ muốn nhận theo chủng tộc.
  • Tiền thưởng tài khoản game sẽ được chuyển ngay khi có thông báo này.