MU Huyền Thoại có sẵn nhiều bãi quái để train dành cho DK tuy nhiên nhiều người mới tham gia chưa biết đến những bãi này nên cứ hay thắc mắc sao ít bãi, ít quái quá...


Nhân đây BQT giới thiệu 1 số bãi train tốt cho DK mà lại lên nhiều điểm PcPoint để mua ngọc và vé sự kiện:


Bấm vào hình để xem tọa độ các bạn nhé:

Ngoài ra vẫn còn rất nhiều bãi tại map này và map stadium có nhiều bãi trâu VIP cũng có rất nhiều bãi