Bảng công thức để ReLife nhân vật:
Click image for larger version. 

Name:	2016-02-09_121623.jpg 
Views:	2339 
Size:	88.1 KB 
ID:	1285