Đối thoại giữa Admin và tai,ton904

2 Tin nhắn khách thăm

  1. hiện tại vào thứ 6 lúc 19h30 mình vẵn còn chơi ac ID 0906050229 khi đến sáng thứ 7 thì vào kh dx..gồm 5 nv đồ gồm ac DK 6RL148x đồ gồm 1 VAK+11 fullSK 2 cay +13 full SK 1 cay +13 vòng sk1 zs 2 là 14% zs 12%..sét HL+11 wes 20/25SK và w3 DK+9 wes ring pen +11 và 1 SHK trong kho còn 140c>>160c gì đó HT thì tầm 310kHT>320kHT.. NV phụ có sét TT+11 wes 4 món wes 1 món lỗm ..và 1 nv giữ w3 DK cùi và LV ..khi sv PH gop zs HT mình ch kiep DK SDT thì đã mắc..tên nv cũ PH là DungNhinEm qa HT đỗi là zACEz và đã bị đỗi lại lần nữa là Hero0fTime nhưng bay h đã bị xóa ạc kính mong GM và BQC lấy lại giúp mình thanks
  2. GM làm ơn qa trang mình doc topic giúp và giãi quyết hộ mình
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2