PDA

View Full Version : [Sự Kiện] [PS] Tặng rất nhiều GiftCode cho game thủ mừng máy chủ mớiAdmin
05-13-2016, 12:13 PM
Để chào mừng sự kiện máy chủ Phục Sinh - MU Huyền Thoại ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:Ngọc Hỗn Nguyên

Ngọc Sáng Tạo

Zen
* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://ps.muhuyenthoai.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:

DV CPS CODE TANTHU gửi 8285 phí sms là 2000đ
Xem chi tiết tại đây: http://ps.muhuyenthoai.com/?p=get-giftcode-sms


Danh sách GiftCode MU Huyền Thoại - Cụm Phục SinhN4F9I2J7J2
A3E2I8Q3D5
G1A3Y5Q4O3
J8Y7U7K7N9
G9Y6M3N6F6
T5U2V4W9B6
L3N6T4L5M5
B6V6Q1U1Q2
G2Y7E5K5H5
Q9A3Y7T9T6
C8G9W5O1F4
V3N8T6A8P4
E8E4E2T7X4
K7A8M5D8D3
U6J5B1J7T5
X2D9S9C9X1
A6K6B4S4B2
G8B1H8A3D9
J1N7T3I9I3
D2A3K2A8Z3
Z8E9K6T4H1
Z8K3I7B9Q7
F5U8Z2F6S2
A3S9R5I2W2
T8Y5I1U9E4
E5L6Y8H1S1
V7Z5V4Z3I3
C6J2T5Z2D4
L6Q1S5K7Z7
R6Y8W6G3L9
V7N8D7P2Y2
P6F8D7Q3Y4
R8J1C7V3M4
U9K7F5F5V6
O6V1L8X3I9
L8A4E3P2J6
D2F2Y9G9R9
G5O7R1R4I5
Z2B5V2N4Q8
J6R7Y9T7P2
B3T2F9D6T8
R4Y7E7K3C4
C7L5D8I6R4
X4H9V7L2O1
J6U9R9J4J8
G8A5S4C2L5
Y3I7N8V7M6
K9H7G1W6I2
A1V6U5S4M1
P5P8E3F1H4
R6U3J2T6K6
U3K3W1J8J6
R6D1J3A4T4
X5S7N9G8O3
R2L3Z3V8D9
G1Q1L1A5L3
Z9A6Z9C8N8
K1F7C8G2I2
D3X3J1Q9X8
Q9J5P5O7V7
R8I3X6S4L7
C5Z6R2W7E9
H2G6Y6E7W9
Q9X8U4M8Y5
H5H7F1P9G2
O4T5W8K1N8
B5A9W7M9Z7
M2J4Q8E5S2
V9P7O1T5H1
G4G7U1D8W8
Z8X7X5K2N5
W9D8T8A9S4
L4Q2P6P3U9
Q8W6G9S7S2
H7W6U7B8J7
V7S3Y2L8O5
Q5H3S9B1L9
U1U2X3H9Y7
W4K7K7J4T3
E3N8J3R7Z6
S1W5H9A8M7
E7W9T6H5H7
V5T2G2T4J5
J6C6I9W2J5
A1L3F9R3A2
G1X4X7R2P7
O9J3X9T1P9
B4U8V6Y2C4
A5B3O1G5A4
E9J5X9W1L3
E5K8P9T3X3
D3B6J2B2L1
M7J8J6U4A6
E8C4X6B6Q6
W1M6D5I6O3
V1W3R6U2N3
M1P2V8G8Q4
N8G3M1K5X6
B2S9K5M8C6
N7C6E4K3Q9
J5J3R7R6F1
B1J6D6J4T8
P9U9J3N7D3
Z6G1F6P4L4
C1W6M7T1W5
F4W3A2D6E4
N8S2P5D9Q3
D8X1K8V1M1
J6K5P8C1P6
L7K4R1K6S7
F2M1O9A9D8
C5U3U2B9X8
I9X5V6S6V1
R6P8J2T8H2
E6Y3G8V6K9
E1B9J2R4D2
M4Z3X9P3H6
Y9W5G2G4R7
J9K8F8X5N6
S4K1T9W3X6
O3I8R5M9O3
J8H8G5N6Y7
L7A6C2D8G2
J2P7H9Z4P3
E9M8F3J4O2
K2E7N9Q5Z4
E9J3F5X1A2
Q2H2M3P9I4
L4O8Y2J4S2
K1H6Z8C7S8
G8N4E8Z5P1
P5O3R2U6V9
U6Y4Z8K3Q9
O6W3A9T6Q6
A3Y8O4J7G9
L4R9A2N9B9
Z2F7O1Y4Z6
D6W4Y6Y1M5
E7H4Z3F5C6
Y7A6X6J3K5
W1S8X2L1I9
J6L6U4C3H5
H3Z4W7K2N1
L3W6B7Q6A8
D9C8K5K1L3
F8T7T2C8E8
S2W7K7W2R1
I6A7W1D8O2
C7U4E1O8X5
X2K2W7Z3S5
Z6P8M2A8N3
L2J1D8S7Z3
D8G9P6M6H8
I6Z5F4B7W7
Z3U6M5O7R4
Z4U5A2V7K6
J8O4Q9X7F3
D2D6F9G1Z1
A5V2T5W9Z8
A6R8M5V9S4
E3J8Z1M7Y2
B6U2T7N8J7
S2U1Q9V3C7
Y3W1F8S3P5
R4O3H6I2B9
Y6X4M3K2Z2
L5H4C2B9Q8
O6V3F4H2O2
K3F2Q6R3Y7
E7O6P2Z1L8
J9A1V3F4V3
I9M6I4S6R9
Z5L5P7V9X7
N4D4S9T3P2
M3F5O2V5J9
K3B8I8E2G8
X8C3E9P7Y7
J1B3Q3Z5A3
M7M9K9K9S7
B9Z1Y1Y3L9
L3Q6R8P2R4
C3F5E6K2L9
R8C1B6L6N7
W1H6F9U5E2
X6Y8D3W2K8
J3J2N4Y5T5
A5W6C8Y5Z2
E4V1V9Z7M4
A3H3C6A3X4
I4R2T1C7N6
L1I3Z6E7E5
Y2V7J3L9U8
L6K5I8L1F1
X5J6X8U2K8
X9I3B2W5M8
U9X1V8C3I6
W1I6O5I9J9
U9E8T4I6F8
P9Z6G1B4C5
X5O6U7Z2N2
J7Y7A4K5J8
J7T3I5J4I1
H1E4P7X6K9
C4B2F5L6Y9
J7V7H2S6S4
O8G5Q2D4U6
V1S6R9W8E6
X9K1V4T2T3
B5X5B9B1N5
E7N1K5I4K8
X8Y7S8K8A3
V4A7D5N4E6
P7R3J6L3X4
N9J3L2E9K7
H9P2I5C2G7
G6B1H8G4A1
I2A7Y9P1H4
X5T1Q3G6H4
H7F4Q3C4I3
E9M2S8B3P9
C3S1O7K1M2
O7K3T1O5L9
A2M8R3K8F7
U7W1D3X8B9
L9H8N6X4A5
W4Y4B4A3Z3
K8U5I8M5A6
Q8T9D4W1K3
V7I6W7M6T3
C3W7S4P4Z5
N4Y2N4I5N5
C5N9Q1L7E6
W4O9H2A6V5
T9Y7K7C5H2
F4K5F6J7K8
B5T9Z4H9K3
R1T4J2I9W5
W4C7J8Q1W5
H3D4U4C8P1
A3J9Y5W3Y9
W7S2D6K3L9
C3Z9I5Z3N9
T2A8A2U9K6
B6Y6E8N1A8
I8E9F6K2C1
Z2K3A5W4W5
P5Z1A7H2G6
T1D3J4N8V8
I5Y9E7X2B5
X7X7L5P4N5
M5O9F7E5D7
P3H8R7O2P7
J4O1B3Y4V1
E3V2O8V4K7
A5O8I4E8T3
V9G5J2G2R1
X7O4R2K6R4
F1Q3Q1M3A4
T9R3V9K7O1
E5N4F3J7V4
A1Q8I3B6D2
A3O8L7S8S4
Z1I7O5P8V3
A4R1K7A9X9
V9T1O9W9M7
E1M8I7M6Z5
Y5X8X4U1F5
Q9C9W7U2K2
T4Y4S3T7D1
V9D4P8N2J6
A2J7J9R5P6
X6N4H8I1V9
F2A6T1V7D4
B3A4B9Z1E5
I8Q2E5S9M6
Z8O9A9O8T5
D2K4J6T9J4
W3L9M4K9E1
W6P1T2F1D2
X6F6E6W3S4
Y8N2U3B1H7
L4T6O5W8X5
Z2N8H8F9O5
S3Y4B5S8O4
J2E9H5V3J4
H8M6B6M5L9
K6F2W7E6C1
M5S1K7B5H4
N8L3W2G2A5
F8I8L2H2V8
D5F2T3L3F8
X8Q6E1G7B4
R3R2Y6D9V5
A4H2G9O9Q9
I2E1D8V3K2
X8S8N5K8A2
R6N6O8Q6Z4
X4Y5T4N5R9
S2J5F3B6P9
R3F6H4W3V1
U8R8B2P5C6
U2H3W5D6N4
T9X9T7F6X3
I8N1Q3H4M2
F1O9K4T6Q3
T7U5C6K7O3
L7Z5P7F1B6
K8U1K8S1D6
J3I7K5F4U6
P2H6Y4T7C6
I8D1C6B5Q7
C4Z2K2S3C1
B4S6A1P3Z8
M2E6X9L7U3
O6V6S9L4X1
O6F9U6W1Z3
U7O8S6U1C4
J5P2A1Y7I6
X9D6F4I9O6
I3T9P1S1N4
K5C3J8V5G2
F3P4J4P1W2
E2Q9E6P8L2
J6B8K9P7V8
G2U6P7L7Y4
R8D7U9X7C1
M8A3X3C8P1
P6X2S7M1C6
Y2Y3Z4G2U3
G4P5Y9J5I9
O3C9J2U4U2
J9X4I5C9V7
F2G7C7Y9U4
R1E9V1Z3W1
F6O5A2Z1K7
Y5V1M3C6C5
P5W8K6M9G8
E3R1V1E6V1
B6N1U6A5O3
X6E1V5X2L8
L5K7Y5L1I7
V4Z1R5I6Y1
D3G4C5W7X5
Z6G2R1B6M6
H4Y8W6I7O3
J6I2G5J4C2
J6N2X4Q3M4
E2N2Y6E8C3
E5A8O4T4T6
N1Z2B5L8S6
K7C8G9F5B7
Q4V3P5T8O5
U9H4Y2H3L5
P1J1N5C1V7
Y1J8E7W2Z9
P5D7F4H5W7
Z2R5X1B4G9
P3R9H2Y3P8
X7J4I7N1U1
R1S1V3R2T1
E8V6H4F1E7
N2K9Y1V8B7
D7D2S1R7N3
S3N6E3K7Q3
I7M5L8B5T3
W8V4W7N3C9
W5K1O1D3A6
P7S3J6R5N5
P3J2N1Q7Q7
Z4H9Y5S3Z4