PDA

View Full Version : [Thảo Luận Chung] PCSHOPS NPC ở đâu còn dùng được khôngkhanhlehy
11-01-2015, 11:38 PM
mình không hiểu cái này, mình có tìm ở các kênh mà không thấy hiện tại mới có 10k PcCoin muốn đổi lấy ít chaos với lông vũ mà ko biết đổi ở đâu :3 bạn nào biết chỉ mình với
http://muhuyenthoai.com/?p=gioithieu&id=55&tieude=PCShops-NPC---Tien-te-PCPoints

Admin
11-02-2015, 09:48 AM
NPC này chỉ dùng được ở SV1 thôi bạn nhé.......

khanhlehy
11-02-2015, 10:53 AM
NPC này chỉ dùng được ở SV1 thôi bạn nhé.......

sever 1 mình có thử qua mà nó ghi là "Bạn Không Thể GD trong tình trạng này" là sao thế AD

YESHUA
11-02-2015, 02:05 PM
Bạn đến lorencia sever1 toạ độ 140-138 chỉ mũi tên vào cửa hàng ấn Alt+ chuột phải.sau đó kick chuột trái vào mua. và chọn vật phẩm mua ban nhé