PDA

View Full Version : Hướng Dẫn - Kinh Nghiệm Chơi 1. [Hướng Dẫn] những khái niệm cơ bản về các dòng nhân vật
 2. [Hướng Dẫn] Hướng dẫn sử dụng auto in game MU ONLINE
 3. [Hướng Dẫn] Phần mềm quay video.
 4. [Hướng Dẫn] Các lệnh cơ bản cho AE không biết
 5. [Hướng Dẫn] Cách ép W1 W2 W3 :) AE nào chưa biết tham khảo
 6. [Hướng Dẫn] Hướng dẫn auto nhặt đồ AE nào chưa biết tham khảo
 7. [Hướng Dẫn] Cách chế tạo ra Quái Điều, để các bạn PK đc hiệu quả hơn nè .
 8. [Hướng Dẫn] Cách Gia Cương Cho Đồ (Dòng Vàng).
 9. [Hướng Dẫn] Tác dụng dòng gia cường AE nên tham khảo
 10. [Hướng Dẫn] Các loại Bùa tăng EXP và cách sử dụng cho các nhân vật AE mới chơi tham khảo
 11. [Hướng Dẫn] 1 Số Oftion Xuất Hiện Ở Wing 3
 12. [Hướng Dẫn] cách tạo vũ khí chaos + w1
 13. [Hướng Dẫn] Hướng dẫn ép Cánh 1 (Wing 1)
 14. [Hướng Dẫn] Bảng bug agi các nhân vật trong mu
 15. [Hướng Dẫn] Cách sửa lỗi VietGuard Protection Tool