PDA

View Full Version : Trao giải Sự kiện 1. [Tổng Kết] [PS] Trao giải sự kiện Đua Top Alpha Test
 2. [Tổng Kết] [PS] Trao giải sự kiện Đua Top Ngày Open
 3. [Tổng Kết] [PS] Trao giải sự kiện Đua Top Chủng Tộc Thần Tốc
 4. [Tổng Kết] [PS] Trao giải sự kiện Săn Sát Thủ ngày 20/5
 5. [Tổng Kết] [PS] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 22/5
 6. [Tổng Kết] [PS] Trao giải sự kiện Đua Top Phú Hộ
 7. [Tổng Kết] [PS] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 1 lúc 20h ngày 28/05
 8. [Tổng Kết] [PS] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 5
 9. [Tổng Kết] [PS] Trao giải sự kiện Săn Sát Thủ ngày 04/06
 10. [Tổng Kết] [PS] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 2 lúc 20h ngày 11/06
 11. [Tổng Kết] [PS] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 18/06
 12. [Tổng Kết] [PS] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 3 lúc 20h ngày 25/06
 13. [Tổng Kết] [PS] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 6
 14. [Tổng Kết] [PS] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 02/07
 15. [Tổng Kết] [PS] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 4 lúc 20h ngày 9/7
 16. [Tổng Kết] [PS] Kết quả sự kiện Công Thành Chiến lần 5 ngày 23/7
 17. [Tổng Kết] [PS] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 5 lúc 20h ngày 24/07
 18. [Tổng Kết] [PS] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 7