PDA

View Full Version : Trao giải Sự kiện 1. [Tổng Kết] [AH] Trao giải sự kiện Đua Top Alpha Test
 2. [Tổng Kết] [AH] Trao giải sự kiện Đua Top Ngày Open nhận Sói Tinh
 3. [Tổng Kết] [AH] Trao giải sự kiện Đua Top Chủng Tộc Thần Tốc
 4. [Tổng Kết] [AH] Trao giải sự kiện Đua Top Phú Hộ
 5. [Tổng Kết] [AH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 1 lúc 20h ngày 22/7
 6. [Tổng Kết] [AH] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 7
 7. [Tổng Kết] [AH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 2 lúc 20h ngày 6/8
 8. [Tổng Kết] [AH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 3 lúc 20h ngày 20/8
 9. [Tổng Kết] [AH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 4 lúc 20h ngày 17/9
 10. [Tổng Kết] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 9
 11. [Tổng Kết] [AH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 5 lúc 20h ngày 8/10
 12. [Tổng Kết] [AH] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 15/10
 13. [Tổng Kết] [AH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 6 lúc 20h ngày 22/10
 14. [Tổng Kết] [AH] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 10
 15. [Tổng Kết] [AH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 7 lúc 20h ngày 5/11
 16. [Tổng Kết] [AH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 8 lúc 20h ngày 19/11
 17. [Tổng Kết] [AH] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 26/11
 18. [Tổng Kết] [AH] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 11
 19. [Tổng Kết] [AH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 9 lúc 20h ngày 10/12
 20. [Tổng Kết] [AH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 10 lúc 20h ngày 23/12
 21. [Tổng Kết] [AH] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 12
 22. [Tổng Kết] [AH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 11 lúc 20h ngày 7/1
 23. [Tổng Kết] [AH] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 14/1
 24. [Tổng Kết] [AH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 12 lúc 20h ngày 21/1
 25. [Tổng Kết] [AH] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 1
 26. [Tổng Kết] [AH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 13 lúc 20h ngày 4/2
 27. [Tổng Kết] [AH] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 24/2
 28. [Tổng Kết] [AH] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 2