PDA

View Full Version : Update  1. [Update] Tặng thêm điểm cộng cho chủng tộc DL sau mỗi lần Reset/ ReLife
  2. [Update] Box of Kundun sẽ rơi thêm Chaos, Cre, Lông Vũ, Huy Hiệu Hoàng Tộc
  3. [Update] Một số bãi quái VIP dành cho DK
  4. [Update] Bán vé sự kiện Lâu Đài Máu và Quảng Trường Quỷ trong PC SHOP
  5. [Update] Summer Event đã rơi thêm các loại ngọc