PDA

View Full Version : Tính năng  1. [Chức Năng] Mở rộng túi đồ nhân vật
  2. [Chức Năng] PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints
  3. [Chức Năng] Giới thiệu chức năng ghi lô đề tại MU Huyền Thoại
  4. [Chức Năng] Cách chuyển Vnd thành Xu - Dùng để mua đồ trong CashShop (hay X Shop)
  5. [Chức Năng] Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game