PDA

View Full Version : Quy Định  1. [Quy Định] Một số điều cần đọc khi tham gia MU Huyền Thoại
  2. [Quy Định] Bảng công thức ReLife nhân vật
  3. [Quy Định] Quy định mức phí chuyển VND giữa các tài khoản
  4. [Quy Định] Quy định về đổi chủng tộc (đổi giới tính) cho nhân vật
  5. [Quy Định] Bảng giới hạn Reset nhân vật theo Top